Presentación CCBB en Educación Matemática (J.L. González Marí)